Windows Sunucu Mysql Root Şifresi Sıfırlama

27 Nisan 2021
318
Views

Öncelikli olarak Mysql servisimizi durduralım. Daha sonrasında ini dosyamızın yoluna servise sağ tık yaparak özellikler kısmından göz atalım.


daha sonrasında C: dizininde mysql adlı txt dosyası oluşturarak aşağıdaki komutu içine yazıp kaydedelim.
UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD(‘9ZLRwc%k5qnwP8′) WHERE User=’root’;
FLUSH PRIVILEGES;
Daha sonrasında komut satırını yönetici açarak, mysql servisiminizin çalıştığı dosya yoluna gidelim.
Aşağıdaki komutu bin klasörünün içine girdikten sonra çalıştıralım.
mysqld.exe –defaults-file=”C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\my.ini” –init-file=C:\mysql.txt

C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\my.ini (Bu kısma ini dosyanızın yolunu yazmanız gerektedir.
Görev yöneticisini açıp mysql adlı çalışan programı kapattıktan sonra servisimizi yeniden başlatabiliriz.
Tebrikler root şifrenizi sıfırladınız.

Makale Katagorisi:
mysql · phpmyadmin · windows

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 4 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.